Magazine

 

Advertenties

 

 Contact

 Het wijkmagazine 

  

 

 

On-line lezen

 

Download als pdf

 

Kopijsluiting Septembernummer:

 

6 augustus 2017

 

Bezorging in de week vanaf

28 augustus 2017

 

Uw bedrijf of organisatie in de volgende editie van Neij West?

Vriendelijk verzoek uw advertentie uiterlijk één week voor de kopijsluiting in te sturen! 

Upload hier uw advertentie.

 

Heeft u een vraag of zou u ons team willen verterken? 

Een artikel voor ons blad? 

Foto's van het stadsdeel? 

 

 

 

Naar de contactpagina

 

Aankondigingen, activiteiten en hierop reageren!

     

Webstek Neij West

Bladenarchief
Interviews
Dossier Basisinkomen
Columns

 

 

 

 

Follow @NeijWest 

Tweet to @NeijWest 

Neij West het stadsdeelmagazine voor Heseveld, Hees en Neerbosch-Oost

Neij West is het wijkblad voor de bewoners van Heseveld, Neerbosch-Oost en Hees in Nijmegen. Eent lezerspotentiaal van meer dan 16000 lezers! 
Ook vanuit andere wijken ontvangen wij graag activiteiten, persberichten enz. Heb je nieuwtjes, aankondigingen van wijkactiviteiten, persberichten of iets voor de papieren versie, stuur ze dan naar redactie@neijwest.nl of verstuur het on-line!