Wijkmagazine Neij West Contact Details:  
Main address: Nijmegen, The Netherlands ,  
  E-mail: neijwest(at)gmail.com redactie(at)neijwest.nl ,

Magazine

Het magazine is ook on-line te lezen of
als pdf worden gedownload. 

Kopijsluiting volgende editie is

zondag 12 maart 2017

redactie@gmail.com

Magazine

Webstekpagina

Zelf over een onderwerp schrijven?

Dat kan!

Ga daarvoor naar de webstekpagina




Buurtstekkies!

Platform Nieuw-west

Met een eenvoudige registratie op http://platform.neijwest.nl kan je

activiteiten en oproepjes plaatsen.

Op diverse onderwerpen kan dan ook

kommentaar worden gegeven.

Platform

Contact

Contact opnemen kan via ons e-mailadres
info@neijwest.nl






Contact

Neij West het stadsdeelmagazine voor Heseveld, Hees en Neerbosch-Oost

Neij West is het wijkblad voor de bewoners van Heseveld, Neerbosch-Oost en Hees in Nijmegen. Eent lezerspotentiaal van meer dan 16000 lezers!
Ook vanuit andere wijken ontvangen wij graag activiteiten, persberichten enz. Heb je nieuwtjes, aankondigingen van wijkactiviteiten, persberichten of iets voor de papieren versie, stuur ze dan naar redactie@neijwest.nl of verstuur het on-line!